فایل های دسته بندی پایه دوم دبستان - صفحه 1

دانلود الگوی طراحی درس بر الگوی آشور

دانلود الگوی طراحی درس بر الگوی آشور

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس ماهانه علوم پایه دوم دبستان

دانلود طرح درس ماهانه علوم پایه دوم دبستان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس ماهانه هدیه های پایه دوم دبستان

دانلود طرح درس ماهانه هدیه های پایه دوم دبستان

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس ملی روزانه فارسی دوم درس نوروز

دانلود طرح درس ملی روزانه فارسی دوم درس نوروز

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس ملی روزانه ساعت دوم دبستان

دانلود طرح درس ملی روزانه ساعت دوم دبستان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود چک لیست تمامی دروس دوم ابتدایی برای تمامی ماه ها

دانلود چک لیست تمامی دروس دوم ابتدایی برای تمامی ماه ها

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه کاربرگ های آموزشی تقویت حافظه فعال

“در این قسمت از آموزش های مربوط به حافظه تصویری در کودکان (شباهت) ، به بخش کاربرگ تقویت حافظه فعال در کودکان می پردازیم. توانایی انجام این مهارت ها برای تمام کودکان ضروری است”

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه کاربرگ های آموزشی تقویت حافظه شنیداری دانش آموزان

دانلود مجموعه کاربرگ های آموزشی تقویت حافظه شنیداری دانش آموزان

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه کاربرگ های آموزشی تقویت حافظه دیداری

“در این قسمت از آموزش های مربوط به حافظه تصویری در کودکان (شباهت) ، به بخش کاربرگ تقویت حافظه دیداری در کودکان می پردازیم. توانایی انجام این مهارت ها برای تمام کودکان ضروری است”

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی